Kontakt

Śląski Handel Metalami Sp. z o.o.

Magazyn i Biuro Bielsko-Biała
ul.Wypoczynkowa 34
43-382 Bielsko-Biała

Tel.: +48 33 3339083 / -85
Fax.:+48 33 3339088
biuro@slaskihandelmetalami.pl

Siedziba firmy

Śląski Handel Metalami Sp. z o.o.
ul. Jana Pawla II 80, C-14
00-175 Warszawa
Tel.: +48 22 63731-05 / -06
Fax.: +48 22 6373107

NIP PL113-04-07-516